Anmälning

Den egentliga anmälningstiden tog slut 1.5.2016. 

Varje deltagare fyller i en personlig blankett och för varje grupp fyller man i en gruppblankett. Enligt huvudregel görs anmälan elektroniskt.

Den personliga anmälningsblanketten kan man vid behov skriva ut och dela ut i t.ex. barngrupperna. På så sätt kan barnen fylla i blanketterna hemma tillsammans med sina föräldrar och gruppens kontaktperson kan sedan fylla i de elektroniska blanketterna å barnens vägnar. Icke-dansande föräldrar som följer med små barn på stämman kan beställa mat åt sig och konsertbiljett genom barnets anmälningsblankett (lägg gärna till en kommentar under ”Roll” om att det gäller barn+vuxen).

Alla deltagare skall informera sin grupps kontaktperson om vad de anmält sig till.

Efter att anmälningsförfarandet har stängts kommer gruppens kontaktperson att få en bekräftelse per e-post.

Kontaktpersonens uppgift är att fungera som en länk mellan gruppens deltagare och stämman. Han eller hon ansvarer för deltagarnas anmälningar, samlar in deltagarnas betalningsandelar samt betalar in gruppens totala kostnader på Granifolks konto (enligt faktura, se nedan). Alla meddelanden går via kontaktpersonen. Kontaktpersonen kan vara instruktör.

Instruktören sköter om gruppens uppvisningar samt dess utrustning. Instruktören kan också vara gruppens kontaktperson.

Efter 1.5.2016 kan man bara anmäla sig genom Granifolks kansli, och en extra avgift på 20 euro per person utgår.

BLANKETTER ATT SKRIVA UT längst ner på sidan. 

Kontaktpersonen kan samla hela gruppens uppgifter på utprintade (eller på maskin ifyllda) xls-blanketter.

Det finns snart (finns på finska sidan, översättning pågår) också en tabell som automatiskt räknar ihop allt, som hjälp för att kontrollera fakturan.

BETALNINGEN

Betalning sker gruppvis, gruppens kontaktperson får en faktura som inkluderar alla valda element.

ANNULLERINGSPRINCIPER

Genom att betala en serviceavgift på 20 € kan man t.o.m. 9.5 annullera sitt deltagande utan läkarintyg. Deltagarkostnaderna returneras när serviceavgiften är betald. Efter detta datum är en annullering möjlig om man kan uppvisa ett läkarintyg. Eventuella deltagaravgifter returneras i så fall efter stämman. Betalningar för beställda biprodukter returneras inte efter den 9.5.